O Centru

Od 2012. godine, Kreativni Centar Tivat uspješno realizuje likovne i druge kreativne programe za djecu, mlade i odrasle u Tivtu.

Jedan od ciljeva nam je da na svojevrstan način obagatimo kulturnu ponudu grada Tivta, kao i da našim polaznicima/ama omogućimo da se nastave baviti sobom i svijetom oko sebe, kroz likovne i druge kreativne izraze. U skladu sa tim od svog osnivanja do danas, održali smo preko 15 kolektivnih izložbi polaznika I polaznica likovnih radionica na koje smo veoma ponosni. 

Takođe, smo ponosni na to da je Kreativni Centar Tivat imao velikog udela u otvaranju prvog Omladinskog Kluba u Tivtu, te i da su od samog početka članovi Centra učestvovali u kreiranju plana i programa Omladinskog kluba Tivat, ali i u izradi planova za mlade 2012/16 I 2017/21 na lokalnom i nacionalnom nivou 2015 i 2017. U pitanju su konsultacije za izradu nacionalne strategije za mlade.  

Na internacionalnom nivou smo uspostavili saradnju sa organizacijama iz Nemačke i Francuske u okviru  OFAJ -L’Office franco-allemand pour la Jeunesse li DFJW tj. Francusko – njemačke kancelarije za mlade i postali sertifikovani nosioci internacionalne obrazovne razmene za mlade  od 15 do 30 godina za Crnu Goru. 

Naš dosadašnji rad bio je baziran na interaktivnim likovnim radionicama za djecu i mlade, koje smo sprovodili kako u ateljeu, tako i na otvorenom, u vidu takozvanih interevencija u prostoru. Kao rezultat svega toga nastali su brojni murali na javnim površinama u gradu, dok smo aktivno učestvovali u organizovanju različitih sadržaja u zajednici, kao što su festivali, preformansi i drugo. 

Rado sarađujemo sa svim ustanovama, kompanijama i pojedincima koji veruju da se kroz delovanje u zajednici obogaćuje kako kulturna ponuda grada, tako i svi oni direktni i indirektni korisnici koji će doprinijeti  da ovaj svijet bude bolji i prihvatljiviji za sve nas. 

Pa makar to bilo i na jedan jedinstveni moment, i to je put ka promjeni.

Upoznajte naš tim

Iva G. Čelanović

Iva G. Čelanović

Osnivačica, član upravnog odbora

Iva je omladinska radnica i slobodna umjetnica. Deo je NVO Kreativni centar Tivat od osnivanja.

Tatjana Tomičić Plavšić

Tatjana Tomičić Plavšić

Članica Upravnog odbora, zapisničarka

Tatjana svoje slobodno vreme voli da koristi za fotografisanje. Deo je Kreativnog Centra Tivat od osnivanja.

Bojan Čelanović

Bojan Čelanović

Predsjednik skupštine i član upravnog odbora

Bojan je deo NVO Kreativni centar Tivat od osnivanja. U slobodno vrijeme se izražava u mediju kao što su glina i drvo.

Ivana Grujić

Ivana Grujić

Marketing i promocija

Ivana je "creative" i "content" pisac. Deo je Kreativnog Centra Tivat od 2019. godine kada je kreirala sajt Centra. 

Copyright @ Kreativni Centar Tivat/ Politika privatnosti/ Design and copy by ivanagrujic.com