O Centru

Od 2011. godine, Kreativni Centar Tivat uspješno realizuje likovne i druge kreativne programe za djecu, mlade i odrasle u Tivtu.

Jedan od ciljeva nam je da na svojevrstan način obagatimo kulturnu ponudu grada Tivta, kao i da našim polaznicima/ama omogućimo da se nastave baviti sobom i svijetom oko sebe, kroz likovne i druge kreativne izraze. U skladu sa tim od svog osnivanja do danas, održali smo preko 20 kolektivnih izložbi polaznika I polaznica likovnih radionica na koje smo veoma ponosni. 

Takođe, smo ponosni na to da je Kreativni Centar Tivat imao velikog udjela u otvaranju prvog institucionalno podržanog Omladinskog Kluba u Crnoj Gori, te i da su od samog početka članovi Centra učestvovali u kreiranju plana i programa Omladinskog kluba Tivat ali i u izradi planova za mlade 2012/16 I 2017/21 na lokalnom i nacionalnom nivou 2015 i 2017. U pitanju su konsultacije za izradu nacionalne strategije za mlade.  

Na internacionalnom nivou smo uspostavili saradnju sa organizacijama iz Nemačke i Francuske u okviru  OFAJ -L’Office franco-allemand pour la Jeunesse ili DFJW tj. Francusko – njemačke kancelarije za mlade i postali sertifikovani nosioci internacionalne obrazovne razmjene za mlade  od 15 do 30 godina za Crnu Goru. Na godišnjem nivou realizujemo 1-2 interkulturalne omladinske obrazovne razmjene.Mladi su sa nama za sada posjetili Berlin, Nant i Pariz.

Naš dosadašnji rad bio je baziran na interaktivnim likovnim radionicama za djecu i mlade, koje smo sprovodili kako u ateljeu, tako i na otvorenom, u vidu takozvanih interevencija u prostoru. Kao rezultat svega toga nastali su brojni murali na javnim površinama u gradu, dok smo aktivno učestvovali u organizovanju različitih sadržaja u zajednici, kao što su festivali, preformansi i drugo. 

Rado sarađujemo sa svim ustanovama, kompanijama i pojedincima koji veruju da se kroz delovanje u zajednici obogaćuje kako kulturna ponuda grada, tako i svi oni direktni i indirektni korisnici koji će doprinijeti  da ovaj svijet bude bolji i prihvatljiviji za sve nas. 

Pa makar to bilo i na jedan jedinstveni moment, i to je put ka promjeni.

Upoznajte naš tim

Iva G. Čelanović

Iva Gopčević Čelanović

Inicijatorka, programska i umjetnička kreatorka KreaTivaT.

Aktivna na polju omladinskog rada, umjetničkog stvaralaštva i ženskog preduzetništva u kulturi.

Tatjana Tomicic Plavsic

Tatjana Tomičić Plavšić

Jedna od osnivačica, članica upravnog odbora i zapisničarka KreaTivaT.

U slobodno vrijeme se bavi fotografijom.

Bojan Čelanović

Bojan Čelanović,

Jedan od osnivača, član upravnog odbora i  predsjednik skupštine KreaTivaT.

U slobodnom vremenu se izražava u materijalima kao što su glina i drvo.

Copyright @ Kreativni Centar Tivat/ Politika privatnosti/ Design and copy by ivanagrujic.com