NAŠ
KREATIVNI
OTISAK

Programi vaninstitucionalne podrske

Projekat je sproveden u okviru regionalnog projekta ReLOaD u periodu od maja 2018 do januara 2019, a finansiran od strane Evropske Unije kroz projekat UNDP-ja i Opštine Tivat.

VOLONTERSKE AKCIJE

Oslikavanje jedara “Umjetnost reciklaže” u okviru 52 Balkanskog prvenstva u Jedrenju -Tivat, septembar 2019. godine; Oslikavanje marula u okviru Tivatske regate, april 2019.godine; Oslikavanje murala u Velikom gradskom parku sa ciljem promocije kulturno-istorijskog nasljeđa i ambijentalnog potencijala zaleđa Tivta, Oktobar 2018. godine; Podrška Expeditio-u pri oslikavanju murala na trafostanici u malom gradskom parku, 2014. godine.

What is Europe?

U pitanju je drugi dio projekta u oblasti omladinske politike, tema mobilnost mladih. Sprovodi se u periodu od januara do decembra 2019. godine. Donator je OFAJ/DFJW Francusko-Njemačka kancelarija za mlade; Francusko ministarstvo za sport i mlade

What is Europe?

Prvi deo projekta"What is Europe?" sproveden je u periodu od janaura do decembra 2018. godine. U pitanju je projekat omladinske internacionalne interkulturalne razmjene, koji je finansirala OFAJ/DFJW Francusko-njemačka kancelarija za mlade.

Žensko Socijalno preduzetništvo u kulturi

Ovaj projekat sprovodi se u okviru regionalnog projekat ReLOaD i bavi se socijalnom politikom i kulturom. Donator je Evropska Unija kroz projekat UNDP-ja Opštine Tivat.

Jačanje omladinskog aktivizma u zajeDnici

Riječ je o kontinuiranom radu na jačanju omladinskog aktivizma u zajednici kroz programe omladinskog kluba. u periodu od jula 2014. godine do decembra 2017. godine. Projekti su finansirani od strane FAKT-fondacija za aktivno građanstvo i Opštine Tivat.

Copyright @ Kreativni Centar Tivat/ Politika privatnosti/ Design and copy by ivanagrujic.com  

Podijeli